Hoteli, Moteli,Kampovi

  •  Vrhunsko i interaktivno rješenje za poslovanje malih i srednjih hotela.
  • Brza obuka radnika na recepciji.
  • Jedinstveni preglednik najava, rezervacija, prijava i odjava gostiju. Sve funkcije su dostupne upotrebom miša a sa dva tri klika do prijave gosta ili izrade i naplate računa.
  •  Sva administracija sa turističkom zajednicom ili MUP-om je automatska. Povezano sa poslovanjem vašeg restorana i Caffe bara ili drugim uslugama koje pružate. Od narodne banke preuzimaju se aktualni dnevni tecajevi valuta a od agencije Booking.com ili druge agencije preuzimaju se datoteke sa rezervacijama gostiju i automatski razvrstavaju u odabrane sobe i odgovarajuce razdoblje rezervacije gostiju.
  •  Jednostavno i brzo primjenjivo a sadrži sve što vam treba za rad vašeg hotela ili kampa.
  •  Riješenje podržava fiskalizaciju u cijelosti.