Pekar

 • Programsko rješenje za rad pekara.
 • Rad sa tipkovnicom na dodir (touchscreen) ili običnom.
 • Kalkulacije cijena, normativi, Keub, vođenje zaliha sirovina i reprodukcijskog materijala.
 • Obračuni zaliha, prometa.
 • Isporuke vlastitim prodavaonicama i trgovinama (otpremnice) sa obračunom prodaje i izradom računa za robu isporučenu u odabranom razdoblju.
 • Display za kupce.
 • Knjiga popisa.
 • Blagajnički dnevnik.
 • Obračun rada.
 • Sve što vam treba za rad vaše pekare.
 • Rješenje u potpunosti podržava fiskalizaciju.