Hoteli, moteli, kampovi

Jedinstveni preglednik najava, rezervacija, prijava i odjava gostiju. Sve funkcije su dostupne upotrebom mausa a sa dva tri klika do prijave gosta ili izrade i naplate računa. Sva administracija sa turističkom zajednicom ili MUP-om je automatska. Povezano sa poslovanjem vašeg restorana i Caffe bara. Od narodne banke preuzimaju se aktualni dnevni tecajevi valuta a od agencije Booking.com ili druge agencije preuzimaju se datoteke sa rezervacijama gostiju i automatski razvrstavaju u odabrane sobe i odgovarajuce razdoblje rezervacije gostiju. Jednostavno i brzo primjenjivo a sadrži sve što vam treba za rad vašeg hotela ili kampa. Riješenje podržava fiskalizaciju u cijelosti.