Ostala programska rješenja

Nalozi
-jednostavna obrada naloga za plaćanje za neograničen broj korisnika, Naloge za plaćanje je lako popuniti, lako su dohvatni po platitelju, primatelju i sl., a lako ih je kopirati u nove. Platne naloge je moguće ispisati na klasičan način ili spremiti u datoteku pogodnu za plaćanje putem internet bankinga. Na platne naloge je moguce automatski dodati bar code.QR BarCode PDF417 za brzi scan
.

Računi
-izrada računa u A4 formatu na jedinstven način. Omogućuje vam direktan upis na stranicu u formi slobodnog teksta. Zbrajaju se samo redovi koji sadrže iznose a ostalo predstavlja slobodan tekst. Aplikacija omogućuje spremanje uzoraka već napisanog teksta računa te pozivanje i modificiranje istog u novom računu. Rješenje podržava fiskalizaciju u cijelosti.

Mesar
-kasa,kalkulacije,zalihe,normativi……, sve što treba za prosječnu mesnicu.
-rad je jednostavan a sve se može obaviti na jednom računalu, od unosa
repromaterijala, do prodaje, u gotovu ili na račun.


Rad sa bazama podataka: SQL, MsAccess,
Dalljinsko upravljanje vašim računalom pute Teamviewera.

Udaljena instalacija svih programskih rješenja.
Trajna podrška u radu.