Pekar

U prodavaonici pekare kasa podržava rad na monitoru na dodir ili rad na tipkovnici, Rješenje sadrži: maloprodaju, veleprodaju, kalkulacije cijena za trgovačku robu, zaprimanje repromaterijala za pekaru, otpremnice, povratnice, primke, račune, knjigu popisa, KEUB, blagajnički dnevnik, obračune zaliha, kartice zaliha, obračune prometa i drugo. Sve što vam treba za rad pekare i distribuciju proizvoda u vašu ili tuđe prodavaonice. Riješenje podržava fiskalizaciju u cijelosti.